Llongyfarchiadau Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf


Scroll down for English…

Cymru yn erbyn Lloegr yn Rownd Derfynol Pencampwyr Ysgolion

Bydd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac Ysgol Brooksbank yn creu hanes ar ddydd Sadwrn 3 Mehefin pan yn camu ar gae Parc St James ar gyfer rownd terfynol Pencampwyr Ysgolion Inspiresport – rhan o wledd o adloniant fel rhan o Magic Weekend Betfred yn Newcastle.

Sicrhaodd y ddwy ysgol eu lle yn rownd derfynol y gystadleuaeth, gyda buddugoliaeth yn y rowndiau cyn-derfynol yng Nghlwb Crosfields yn Warrington ar 9fed o Fai.

Glantaf oedd y tim merched cyntaf i ennill tlws Pencampwyr Ysgolion flwyddyn diwethaf, oherwydd buddugoliaeth anhygoel o 18-10 yn erbyn tîm dawnus Archesgob Sentamu yn rownd derfynol blwyddyn 9. 12 mis yn ddiweddarach mae’r llwyddiant yn parhau i Ysgol Glantaf, yn cyrraedd rownd derfynol blwyddyn 10 ar ol buddugoliaeth yn erbyn Culcheth High.

Llwyddodd Ysgol Brooksbank o Elland i oresgyn ysgol uwchradd Widnes Wade Deacon 22-16 i gyrraedd eu rownd derfynol gyntaf fel rhan o flwyddyn 10. Maent yn edrych i fynd un cam ymhellach na thim blwyddyn 11 a gollodd yn erbyn St John Fisher yn rownd derfynol merched blwyddyn 11 ym mis Ebrill.

Mewn arwydd arall o’r cynnydd sy’n cael ei wneud yng ngêm y Merched, bydd tîm o Swyddogion y Gêm o ferched i gyd hefyd yn gyfrifol am y gêm ar ffurf Megan Mills, Rhiannon Horsmann, Niamh Bragg, Esmai Wright, Olivia Leech a Rebecca Floyd.

Bydd rownd derfynol blwyddyn 10 yn agor Magic Weekend am 11:30am, cyn y bydd Salford Red Devils yn gwynebu Hull Kingston Rovers yng ngornest cyntaf y penwythnos o gynghrair Super League am 1.30pm.

Mae Pencampwyr Ysgolion Inspiresport yn cynnwys 10 cystadleuaeth ar wahân, yn cwmpasu Blynyddoedd 7 i 11 ar gyfer bechgyn a merched, gyda gemau rhagbrofol trwy gydol y flwyddyn academaidd yn adeiladu i Rowndiau Terfynol sydd hefyd yn cynnwys rownd derfynol bechgyn Blwyddyn 7 yn Wembley fel y gem agoriadol traddodiadol cyn rownd tefynol Cwpan Her ar ddydd Sadwrn Awst 12fed – peniad dwbl eleni yn cynnwys rownd derfynol y merched yn ogystal â’r dynion am y tro cyntaf.

Mae tocynnau Magic Weekend ar gael ar-lein nawr o £25 i oedolion, a £12.50 i ieuenctid.

 

It’s England versus Wales in the inspiresport Champion Schools Year 10 Girls Final 

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf and The Brooksbank School will make history on Saturday 3 June when they take the field at St. James’ Park for the inspiresport Champion Schools Year 10 Girls Finalpart of a feast of entertainment at Betfred Super League’s Magic Weekend in Newcastle.

Both schools secured their place in the climax of the competition with victories in their respective semi-finals at Warrington’s Crosfields Club on 9 May.  

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf became the first Welsh girls’ team to win a Champion Schools trophy last year thanks to an incredible 18-10 victory against a talented Archbishop Sentamu side in the Year 9 Final. 12 months on and the Cardiff side are continuing their success, reaching the Year 10 final with a hard-earned 14-10 win against local school Culcheth High.

The Brooksbank School from Elland overcame Widnes high school Wade Deacon 22-16 to reach their very first Year 10 Girls Final and are now looking to go one step further than their Year 11 team who lost out to St John Fisher in the Year 11 Girls Final in April. 

In another sign of the progress being made in the Girls’ game, there will also be an all-female Match Officials team taking charge of the fixture in the form of Megan Mills, Rhiannon Horsmann, Niamh Bragg, Esmai Wright, Olivia Leech and Rebecca Floyd.

The Year 10 Girls Final will kick off Magic Weekend at 11:30am, before Salford Red Devils play Hull Kingston Rovers in the first Super League fixture of the weekend at 1.30pm.

The inspiresport Champion Schools consists of 10 separate competitions, covering Years 7 to 11 for Boys and Girls, with qualifying matches throughout the academic year building to Finals which also include the Year 7 Boys Final at Wembley as the traditional curtain-raiser before the Challenge Cup Final on Saturday August – this year a double header featuring the Women’s Final as well as the Men’s for the first time.

Tickets to Magic Weekend are available online now from just £25 for adults, and £12.50 for Juniors. 

The Year 10 Girls Final of the 2023 inspiresport Champion Schools will kick off the Magic Weekend on Saturday June 3 – before Salford Red Devils play Hull Kingston Rovers in the first Super League fixture of the weekend at 1.30pm.

Both teams qualified for the Year 10 Girls Final after a fantastic Semi-Final day at Crosfields, Warrington on May 9 – Ysgol Glantaf beat Culcheth High School 14-10 and The Brooksbank School overcame Wade Deacon during a 22-16 victory.

In another sign of the progress being made in the Girls’ game, there will also be an all-female Match Officials team taking charge of the fixture.

The inspiresport Champion Schools consists of 10 separate competitions, covering Years 7 to 11 for Boys and Girls – with qualifying matches through the spring term building to Finals which also include the Year 7 Boys Final at Wembley as the traditional curtain-raiser before the Challenge Cup Final on August 12 – this year a double header featuring the Women’s Final as well as the Men’s for the first time.

Tickets to Magic Weekend are still available to purchase here.