John Kear appointed as new Wales head coach


Wales Rugby League have appointed the experienced former England and France coach John Kear as their new head coach.

The 59-year old will take charge of Wales for the first time this autumn when they will take on France, Scotland and Ireland in the European Championships.

He was coach of the England team in the 2000 World Cup leading them to the semi-finals and of France in 1997.

A player with his home club, Castleford Tigers for 11 years from 1978-88, Kear moved to the backroom staff at the club before being appointed head coach at lower league Bramley in 1992.

In 1996, he was appointed as a Super League head coach for the first time, taking charge of Paris St Germain, before moving back to England the year after and taking over at then Super League side Sheffield Eagles, taking them to the play-off semi-finals in that year and then a Challenge Cup Final victory over Wigan in 1998.

From there he was assistant coach at Wigan and then Hull FC, before stepping up to first team coach at Hull in 2005 coaching them to an historic 25-24 Challenge Cup Final over Leeds Rhinos at the Millennium Stadium in Cardiff that same year.

He then took charge of Wakefield Trinity Wildcats for six seasons leading then to fifth in 2009, their highest ever Super League finish.

Since 2012, Kear has been head coach of Championship club Batley Bulldogs, a role he will keep alongside his Wales appointment.

Kear said: “I’m really delighted to have this opportunity as the new head coach of Wales Rugby League.

“I’m a big believer in international Rugby League as my background shows. I really think that I can make a big contribution to the game in Wales that will allow us to qualify and do well in Rugby League World Cup 2017.

“A strong international game is essential for Rugby League. The more competitive teams we have at the highest level the better and it’s my challenge to turn Wales into one of those top teams.

“I’m really looking forward to a long relationship with Wales Rugby League as we build for 2017 and beyond.”

Wales Rugby League chairman Brian Juliff said: “The appointment of John Kear as head coach brings a wealth of experience forged at the highest level of the game to Wales Rugby League. His knowledge and proven ability to bring the very best out of his players makes him an ideal fit for Wales Rugby League at this formative time.

“It was important to bring in someone who shares our values and is committed to our vision ‘to be a top four Rugby League Nation in governance and performance’.

“John’s immediate challenge is to balance a young but very capable Wales squad into a winning team at this year’s European Championship and thereafter lay the foundation for success at the Rugby League World Cup 2017. I look forward to building a strong and supportive relationship with John to underpin the undoubted potential of Wales Rugby League.”

CYMRAEG

Cadarnhawyd gan Rygbi XIII Cymru fod cyn-hyfforddwr Lloegr a Ffrainc, John Kear, wedi cael ei apwyntio yn hyfforddwr newydd tim cenedlaethol Cymru.

Bydd Kear, sydd yn 59 mlwydd oed, yn cymryd drosodd yr awennau am y tro cyntaf yn nhymor yr Hydref wrth iddynt wynebu Ffrainc, Yr Alban ac Iwerddon ym Mhencampwriaeth Ewrop.

Roedd yn hyfforddwr ar dim Lloegr yng Nghwpan y Byd yn 2000, gan eu harwain i’r rowndiau gyn-derfynol ac ar dim Ffrainc yn 1997.

Symudodd i fod yn rhan o dim hyfforddi Castleford Tigers ar ol cyfnod fel chwaraewr yno am 11 mlynedd rhwng 1978 – 1988; cyn cael ei apwyntio fel prif hyfforddwr Bramley yn 1992.

Yn 1996, fe gafodd ei apwyntio fel prif hyfforddwr Super League am y tro cyntaf, yn cymryd yr awennau yn Paris St Germain, cyn symud yn ol i Loegr y flwyddyn ganlynol i gymryd drosodd tim Sheffield Eagles, a oedd yn y gynghrair ar y pryd. Fe aethon nhw i rowndiau gyn-derfynol y gemau ail-gyfle yn y flwyddyn honno a buddugoliaeth yn rownd derfynol y Challenge Cup yn erbyn Wigan yn 1998.

Symudodd ymlaen i fod yn hyfforddwr cynorthwyol yn Wigan ac yna Hull FC, cyn dod yn brif hyfforddwr yn Hull yn 2005, yn eu hyfforddi i fuddugoliaeth hanesyddol yn rownd derfynol y Challenge Cup yn erbyn Leeds Rhinos yn Stadiwm y Mileniwm yn y flwyddyn honno.

Fe ddaeth yn brif hyfforddwr Wakefield Trinity Wildcats am chwe thymor, yn eu codi i’r bumed safle yn 2009, sef eu safle uchaf yn y gynghrair Super League.

Ers 2012, mae Kear wedi bod yn brif hyfforddwr yn Batley Bulldogs ym Mhencampwriaeth Kingstone Press, swydd a fydd yn digwydd ochr yn ochr â’r tim cenedlaethol Cymru.

Dywedodd Kear: “Dwi’n hynod o falch i gael y cyfle fel prif hyfforddwr newydd tim cenedlaethol Cymru yn rygbi xiii.

“Dwi’n gredwr mawr mewn rygbi xiii cenedlaethol fel y dangosir yn fy nghefndir. Dwi wir yn meddwl y galla i wneud cyfraniad sylweddol i’r gamp yng Nghymru a fydd yn ein galluogi ni i fod yn gymwys a gwneud yn dda yng Nghwpan y Byd Rygbi XIII 2017.

“Mae gem cenedlaethol cryf yn angenrheidiol ar gyfer rygbi xiii. Bydd yn well i ni gael gymaint o dimau a sy’n bosib ar y lefel uchaf ac mae’n sialens i mi i droi Cymru yn un o’r timau gorau hynny.

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i gael perthynas hir gyda Rygbi XIII Cymru wrth i ni adeiladu ar gyfer 2017 a thu hwnt.”

Dywedodd cadeirydd Rygbi XIII Cymru, Brian Juliff, “Mae apwyntiad John Kear fel prif hyfforddwr yn dod a phrofiad hir ar lefel uchaf y gamp i Gymru. Mae ei wybodaeth a’r gallu i ddod a’r gorau allan o’i chwaraewyr yn golygu mai ef yw’r person gorau ar gyfer Rygbi XIII Cymru ar yr adeg ffurfiannol hon.

“Roedd yn bwysig i ddod a rhywun i fewn a oedd yn gwerthfawrogi ein gwerthoedd ac yn ymroddgar i’n gweledigaeth ni i fod ‘yn y pedwar gwlad uchaf mewn llywodraethu a pherfformiad’.

“Sialens gyntaf John fydd i gydbwyso carfan ifanc ond sydd hefyd a’r gallu a’i drawsnewid i dim fuddugoliaethus ym Mhencampwriaeth Ewrop eleni a thrwy hynny gosod y sylfaen ar gyfer Cwpan y Byd 2017. Edrychaf ymlaen i adeiladu perthynas agos a chefnogol gyda John a fydd yn sail ar gyfer potensial di-amheuol Rygbi XIII Cymru.”