WRL statement on COVID-19


For the safety of all of our players, officials, volunteers, parents and supporters, the Wales Rugby League board have suspended all WRL-related community and elite activity until the end of March.

This includes, but is not restricted to matches, training sessions, training camps and meetings.

We will continue to monitor the situation and provide updates when applicable.

Er diogelwch holl chwaraewyr, swyddogion, gwirfoddolwyr, rhieni a chefnogwyr, mae Bwrdd Rygbi Cynghrair Cymru wedi atal ei holl weithgareddau cymunedol a phroffesiynol tan ddiwedd mis Mawrth.

Mae hyn yn cynnwys, ond nid yn unig, gemau, sesiynau hyfforddi, campiau hyfforddi a chyfarfodydd.

Byddwn yn monitro’r sefyllfa a rhoi’r wybodaeth diweddaraf pan fo hynny’n berthnasol.

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/